Jogi természetű utalások

Jelen internetes oldalon olvasható valamennyi kijelentésért és leírásért, különös tekintettel a Timberland Fonds vagyoni befektetéseire vonatkozó nyilvános ajánlatokra (ideértve a Timberland Finance részesedési jogait is) egyedül a tájékoztatás felelős kiadója, a Timbeland Finance, Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld tartozik felelősséggel.

Felelősség

Internetes oldalainkon található valamennyi adatot és ismeretet gondosan megvizsgálta és ellenőrizte a Timberland Management GmbH vagy harmadik fél. Ennek ellenére a Timberland Management GmbH, vagy harmadik fél, különös tekintettel a németországi fő értékesítési és tájékoztatási társaságra, a Timberland Service GmbH-ra, nem vállal felelősséget sem a hibáktól való mentesség, sem a pontosság, sem a teljesség, sem pedig az időszerűség vonatkozásában. Teljességgel kizárt bármiféle felelősségvállalás minden olyan kárért, mely közvetlenül vagy közvetve jelen internetes honlap használatából eredően következett be, kivéve, ha az szándékosságon vagy vétkes hanyagságon alapul. Amennyiben erről a honlapról olyan internetes oldalakra történik átirányítás, melyeket harmadik fél üzemeltet, úgy a Timberland Finance, a Timberland Management GmbH nem vállalnak felelősséget azok tartalmáért. Jelen honlapon található információkat a Timberland Finance, illetve a Timberland Management GmbH mindennemű garancia és jótállás – legyen az kifejezett vagy hallgatólagos – teljes mellőzésével bocsátotta rendelkezésre. A Timberland Finance, illetve a Timberland Management GmbH fenntartsák azt a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassák vagy kiegészítsék a rendelkezésre bocsájtott ismereteket.

Nem Tanács

Az internetes honlapon rendelkezésre bocsátott ismeretek nem tekinthetők egyéni tanácsadásnak és nem pótolhatják azt. Egyéni tanácsadó beszélgetésekkel örömmel állnak rendelkezésére munkatársaink, befektetési tanácsadóink és –közvetítőink

Szerzői jogok

© Timberland Finance. Minden jog fenntartva. Minden szöveg, kép, grafika, hang, animáció és videó (illetve azok elrendezése), mely megtalálható a Timberland Finance, illetve a Timberland Management GmbH honlapján, szerzői jogvédelem és más törvények védelme alatt áll. A honlap tartalma üzleti céllal nem másolható, nem terjeszthető, nem változtatható meg és nem bocsátható harmadik fél rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmet arra a lehetőségre, hogy a honlapon található képek harmadik személyek szerzői jogai által védettek lehetnek.

Használati jog

A Timberland Finance, illetve a Timberland Management GmbH jelen innovatív és informatív honlappal szeretne bemutatkozni. Az oldal tartalmát képező szellemi tulajdon, úgymint a szabadalmak, kereskedelmi márkát és szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak védelmet éveznek. A honlap használatával nem szerezhető engedély a Timberland Finance, a Timberland Management GmbH, illetve harmadik fél szellemi tulajdonának használatára.

A honlapon olvasható kijelentések

A honlapon olvashatók olyan, a jövőre vonatkozó kijelentések, melyek a Timberland Finance, illetve a Timberland Management GmbH meggyőződésén alapulnak. Ezen kijelentések a Timberland Finance illetve a Timberland Management jövőben bekövetkező eseményekre vonatkozó nézeteit tükrözik, abban az időpontban, amikor megfogalmazták azokat. Ezek a kijelentések kockázatokkal és bizonytalanságokkal terheltek. Számos hatás vezethet oda, hogy a tényleges eredmények nem elhanyagolható módon eltérnek az itt feltüntetett becslésektől. Más változások mellett az általános gazdasági és társadalmi keretfeltételek változása is az ilyen hatások közé sorolható. A Timberland Finance, illetve a Timberland Management GmbH minden olyan szándékot és kötelezettséget visszautasít, melyek a jövőre vonatkozó, egy bizonyos időpontban tett kijelentés aktualizálására vonatkozik.

Egyéb utalások

Az „OptiMix” és a „Timbeland Fonds” a Timberland Finance és a Timberland Management GmbH védjegyei. Ezen védjegyek szöveges formában írják le a mindenkori befektetési módot, semmiféle ezen túlmenő tulajdonsággal nem rendelkeznek. Jelen honlapon és egyéb nyomtatványokban található adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak vagy pénzügyi elemzésnek, egyedüli céljuk a termékleírás.